Wandelnetwerk Duin Horst Weide

Tussen Den Haag en Leiden

Oplevering 2018
Opdracht Het realiseren van een wandelnetwerk tussen Den Haag en Leiden. Folkersma heeft hiervoor de bebording verzorgt inclusief informatiepanelen.