Informatievoorziening Staats-Spaanse Linies

Grensgebied Zeeuws-Vlaanderen en Oost- en West-Vlaanderen (België), het voormalige grensgebied tussen de Noordelijke (Staatse) en Zuidelijke (Spaanse) Nederlanden

Omvang Het ontwerpen, produceren en plaatsen van informatiemodules op ruim 100 locaties.
Opdracht Grensoverschrijdende informatievoorziening over de Staats-Spaanse Linies, een aaneenschakeling van forten, versterkte steden en liniedijken. Een groot deel van deze linies en vestigingen is in het landschap terug te vinden.