Optimalisatie FKP De Veluwe

De Veluwe

Omvang 20 gemeenten
Opdracht Inventarisatie onder alle 20 gemeenten, beheer en onderhoud, marketing en promotie van het fietsknooppuntennetwerk.
Werkzaamheden Informatieverzameling: gesprekken met alle mogelijke betrokkenen, verslaglegging hiervan, advisering, met als eindresultaat een GIS-bestand en een kaart met overzicht van de knelpunten, aansluitingsverbeteringen en wensen. Afgerond als rapport met evaluatie, dat basis vormt voor de subsidie aanvraag.