Routing havengebied Dordrecht

Oplevering Oktober 2017
Opdracht In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam hebben wij naast het vernieuwen van de bewegwijzering in de haven van Rotterdam dezelfde type routing geplaatst in het havengebied van Dordrecht.
Werkzaamheden Het leveren en aanbrengen van bebording in het Havengebied en alle bijkomende activiteiten. Folkersma heeft alle bedrijfsbebording vernieuwd voor een eenduidige uitstraling met helderheid en gastvrijheid. Daarnaast hebben wij bij iedere inrit een inritbord met het havennummer geplaatst.