Routing havengebied Rotterdam

Opdracht Rotterdam is één van de belangrijkste en best georganiseerde havens ter wereld. Door de bereikbaarheid, logistieke kwaliteiten, verbindingen met het achterland en aspecten als veiligheid en duurzaamheid onderscheidt de haven zich. Ook een uniforme bewegwijzering speelt hierbij een grote rol. Er werd een nieuw bebordingsplan opgesteld door Bureau Mijksenaar. Inmiddels is de bebording in de Europoort, Botlek, Eemhaven, Waalhaven en Merwevierhaven opgeleverd. Momenteel ronden wij het project af in Maasvlakte 1 en 2.
Werkzaamheden Het leveren en aanbrengen van bebording in het Havengebied en alle bijkomende activiteiten. Folkersma heeft alle bedrijfsbebording vernieuwd en welkomsbebording toegevoegd, voor een eenduidige uitstraling met helderheid en gastvrijheid die past bij een haven van wereldklasse.