Sloepennetwerk Utrecht

Utrecht, Gooi & Vecht en Loosdrechtse Plassen

Omvang 120 kilometer
Opdracht De ontwikkeling en realisatie van het netwerk dat deel uitmaakt van het sloepennetwerk Groene Hart (totaal 300 kilometer) en dat aansluit bij het bestaande routenetwerk in Zuid-Holland.
Werkzaamheden De ontwikkeling van de huisstijl voor de bebording (knooppuntborden en routeborden) en infopanelen, veldinventarisatie met werkboot, beeldbestek, vergunning aanvragen en realisatie van 300 kilometer route. Het is het grootste aaneengesloten sloepennetwerk van Nederland, inclusief 5 historische themaroutes. Door aansluiting op bestaand netwerk zijn meerdaagse tochten mogelijk. Mogelijkheden voor verhuurbedrijven, jachthavens en horeca om arrangementen samen te stellen.